ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ CLAWBACK ΚΑΙ ΤΟ REBATE ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 14/12/2017

αναρτήθηκε στις 14/12/2017

Ηράκλειο, 14/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ CLAWBACK ΚΑΙ ΤΟ REBATE ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»

 

Nα λοιπόν που δόθηκε στην δημοσιότητα η περίφημη υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων των υπολειπόμενων οφειλών από το clawback και το rebate προς τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με αυτήν ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται ως συνάρτηση του δείκτη R, ο οποίος ορίζεται ως R=Y.O./M.M.Y. όπου ο δείκτης R εκφράζει το πλήθος των υποβολών ενός παρόχου στο οποίο αντιστοιχεί η Υπολειπόμενη Οφειλή (Υ.Ο.) του παρόχου μετά τον συμψηφισμό λαμβάνοντας υπόψη την Μέση Μηνιαία Υποβολή (Μ.Μ.Υ.) του παρόχου για το Α’ εξάμηνο του 2017, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Για ‘μας το clawback & rebate αποτελούν σημεία αιχμής και κυρίως επιβίωσης όλων των εργαστηριακών ιατρείων. Είναι άλλωστε γνωστό οι εργαστηριακοί ιατροί εκτελούν τις εξετάσεις με ελεύθερο προϋπολογισμό και αμείβονται με κλειστό προϋπολογισμό.

- Να εφαρμοστεί άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ- ΗΔΙΚΑ ειδοποίηση για τον κάθε ιατρό στο e-dapy για την ολοκλήρωση και την υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού ανά μήνα.
- Να γίνει γνωστός επιτέλους ο τρόπος υπολογισμού, ο μαθηματικός τύπος, των clawback & rebate για να μπορέσουν τα μέλη μας να προχωρήσουν σε επαλήθευση των ποσών αυτών.
- Άμεση εφαρμογή του ετήσιου πιστωτικού ορίου ανά ασθενή (plafond) λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο και τη νοσηρότητα για επισκέψεις και εξετάσεις, ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενούς οδηγεί στον πλήρη, δίκαιο και ουσιαστικό οικονομικό εξορθολογισμό του συστήματος καταργώντας οριστικά clawback & rebate.

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Χάρης Βαβουρανάκης                                                                Γεώργιος Κοχιαδάκης

18/12/2018 04:51:53