Οδηγίες για τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων EPINEPHRINE 03/01/2019

αναρτήθηκε στις 03/01/2019

Έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων με θέμα "Οδηγίες για τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων EPINEPHRINE"

Δείτε το σχετικό αρχείο: Πατήστε εδώ

17/07/2019 11:50:11