ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 23/01/2019

αναρτήθηκε στις 23/01/2019

Ηράκλειο, 23/01/2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τo απόγευμα της Δευτέρας 21/01/2019, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, έγινε υποχρεωτική η ένταξη όλων των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στο αντίστοιχο Μητρώο Ασθενών στις εφαρμογές του e-dapy, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα αναλώσιμά τους. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η εγγραφή του ασθενούς στο μητρώο είναι υποχρεωτική για να εκδοθεί η γνωμάτευση για τα αναλώσιμα υλικά Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς και για τα αναλώσιμα υλικά αντλιών έγχυσης ινσουλίνης.

Μια ακόμα χρονοβόρα διαδικασία γραφειοκρατικού χαρακτήρα προστίθεται στον ήδη άχαρο ρόλο του γιατρού - γραμματέα, με μοναδικό σκοπό να καλύψει την ανεπάρκεια διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ. Η ύπαρξη πολλών, διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, ένα για την φαρμακευτική αγωγή (e-prescription, ΗΔΙΚΑ), άλλο για τις γνωματεύσεις (ΕΟΠΥΥ) κ.λπ. αυξάνει τη γραφειοκρατία και τον εκνευρισμό πολιτών και γιατρών και επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, την προχειρότητα του σχεδιασμού.

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς με ταυτόχρονη χρήση ενός και μοναδικού πληροφοριακού συστήματος για τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, αποτελεί τη μοναδική λύση για τον άμεσο και πλήρη εξορθολογισμό του συστήματος.

 

 

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης                  Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

 

 

Ο Συντονιστής Ιατρών ΕΟΠΥΥ
Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης

18/08/2019 05:50:51