ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24/01/2019

αναρτήθηκε στις 24/01/2019

Ηράκλειο, 24/01/2019
Αριθμ.πρωτ.: 157

 

ΠΡΟΣ

Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου

Κοινοποίηση
Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό
Πρόεδρο Π.Ι.Σ, κ. Μιχαήλ Βλασταράκο

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4578/3.12.2018, άρθρο 46, επιβάλλεται να επισπεύσετε την έκδοση της υπουργικής απόφασης που καθορίζει τον τρόπο και την διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται, κατά τόπο και χρόνο, η έλλειψη ιατρού εργασίας ή η έλλειψη διαθέσιμου ιατρού εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διαδικασία απασχόλησης των ιατρών εργασίας και όσων ιατρών εγγεγραμμένων στον ειδικό κατάλογο του Ν. 3850/2010.

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης        Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

 

------------------

ΝΕΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PDF

------------------

 

18/08/2019 06:26:10