Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ. 11/02/2019

αναρτήθηκε στις 11/02/2019

Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ.

Σχετικά έγγραφα:

 

Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας σε Κύκλο Σεμιναρίων στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας με θέμα: ¨Παρακολούθηση της Υγείας και της Ανάπτυξης των παιδιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας¨

Σχετικό αρχείο pdf

 

Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στην 5η Διεθνή Ιατρική Ολυμπιάδα

Σχετικό αρχείο pdf

 

Έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα "Σχετικά με την χορήγηση συνταγολογίων τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ για χρήση τους ως βιβλιάρια ασθενείας"

Σχετικό αρχείο pdf

18/08/2019 06:23:34