ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 12/03/2019

αναρτήθηκε στις 12/03/2019

Ηράκλειο, 12/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 477

 

ΠΡΟΣKΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

       σας καλούμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Η. την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, ώρα 15:00, στην αίθουσα του Συλλόγου, οδός Κριτοβουλίδου 19, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2018.

2. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2018.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής οικ. έτους 2018.

4. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2019.

 

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ. Α’/17-01-2018) η συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019 ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση νέας αναβολής λόγω ελλείψεως απαρτίας η συνέλευση θα γίνει οριστικά την ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ώρα 21:00, στην αίθουσα του Συλλόγου, οδός Κριτοβουλίδου 19.

(Λόγω του μεγάλου αριθμού μελών του Ι.Σ.Η. είναι σίγουρο ότι η Συνέλευση θα διεξαχθεί την τρίτη ημερομηνία 26/03/2019).

 

 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης            Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

20/06/2019 10:47:21