Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ. 08/04/2019

αναρτήθηκε στις 08/04/2019

Σχετικά έγγραφα: 

 

1) Έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διαβίβασης εγγράφων

Σχετικό αρχείο pdf

 

2) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Μερική άρση απόφασης ΕΟΦ Αρ. Πρωτ.: 16128/14.2.2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης"

Σχετικό αρχείο pdf

 

3) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Παρέχονται πληροφορίες"

Σχετικό αρχείο pdf

 

4) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Σχετικά με την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων"

Σχετικό αρχείο pdf

 

20/06/2019 10:52:31