Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ. 15/04/2019

αναρτήθηκε στις 15/04/2019

Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ.

Σχετικά έγγραφα:

 

1) Έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διαβίβασης εγγράφων

Σχετικό αρχείο pdf

 

2) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των γιατρών"

Σχετικό αρχείο pdf

 

3) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Μείωση του παρεχόμενου χρόνου άσκησης των ειδικευόμενων ιατρών στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ στην ειδικότητα της ουρολογίας"

Σχετικό αρχείο pdf

 

4) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας με θέμα "Κοινοποίηση βεβαιώσεων λειτουργίας ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Σχετικό αρχείο pdf

 

20/06/2019 11:09:48