Διαβίβαση εγγράφου από Π.Ι.Σ. 06/09/2019

αναρτήθηκε στις 06/09/2019
  • Διαβίβαση εγγράφου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: "Σχετικά με τη χορήγηση συνταγολογίων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ"

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

20/02/2020 02:06:47