ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11/2019 18/11/2019

αναρτήθηκε στις 18/11/2019

Ηράκλειο, 18/11/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τα γραφεία του Συλλόγου

θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 20/11/2019.

 

Εκ της Γραμματείας του Ι.Σ.Η.

25/01/2021 06:38:06