Διαβίβαση εγγράφων από Π.Ι.Σ. 12/07/2019

αναρτήθηκε στις 12/07/2019

Σχετικά έγγραφα:

 

  • Διαβίβαση εγγράφων του Π.Ι.Σ. με Α.Π. 2466

Σχετικό αρχείο pdf

 

  • Διαβίβαση εγγράφου του ΕΟΠΥΥ με θέμα: "Κατάλογος Παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου".

Σχετικό αρχείο pdf

 

  • Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: "Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για άσκηση των ιατρών".

Σχετικό αρχείο pdf

 

  • Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: "Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2019".

Σχετικό αρχείο pdf

 

  • Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: "Παρέχονται Πληροφορίες".

Σχετικό αρχείο pdf

 

  • Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: "Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας".

Σχετικό αρχείο pdf

  • Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: "Παρέχονται Πληροφορίες".

Σχετικό αρχείο pdf

14/10/2019 11:58:43