ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 29/07/2021

αναρτήθηκε στις 29/07/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

με γνώσεις ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ξένων γλωσσών και Η/Υ, αναζητώ εργασία (και ως γραμματειακή υποστήριξη) σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (εκτός ψυχικής) στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Νάντια Περάκη

nantper@gmail.com 

Δείτε το ιστορικό
20/09/2021 08:06:42