ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 02/12/2019

αναρτήθηκε στις 02/12/2019

Ηράκλειο, 02/12/2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Υγείας επισκέφθηκε Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Η. κ. Χάρης Βαβουρανάκης και το μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου, υπεύθυνος νέων ιατρών, κ. Νικόλαος Γαλανάκης.

Θέμα της συνάντησης μας ήταν το πρόβλημα που έχει προκύψει λόγω της ασυμφωνίας ανάμεσα στον νόμο 4368/2016 ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016 και στην υπουργική απόφαση Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768, ΦΕΚ 1373 ΒΆ/ 22.4.2019. Σύμφωνα με τον νόμο του 2016, οι γιατροί που αποφοίτησαν από την Ιατρική Σχολή πριν την έναρξη της ισχύος του (άρθρο 44, παρ. δ), μπορούσαν να κάνουν ειδικότητα χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου. Με την υπουργική απόφαση του Απριλίου 2019, οι ίδιοι γιατροί, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μετά την 18.11.2013, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της ειδικότητάς τους, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Ως αποτέλεσμα, οι εγκλωβισμένοι μεταξύ νόμου και υπουργικής απόφασης γιατροί, οδηγούνται σε παραίτηση προκειμένου να κάνουν το αγροτικό τους, προκαλώντας έτσι πρόβλημα στα Νοσοκομεία που υπηρετούν, ενώ παράλληλα, αυξάνεται και ο χρόνος αναμονής τους, αφού πρέπει να μπουν ξανά σε λίστα αναμονής για την υπηρεσία υπαίθρου.

Ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε την σοβαρότητα του θέματος, και υπογράμμισε πως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα αναζητηθούν λύσεις.


Ο Πρόεδρος

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας 

Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

 

02/07/2020 10:36:55