ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΣΗ 22/11/2022

αναρτήθηκε στις 22/11/2022

Ηράκλειο, 22/11/2022

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Ι.Σ.Η.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η συμμετοχή σας στην επικείμενη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά που ο Ι.Σ.Η. προγραμματίζει υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη. Δεδομένου όμως ότι η παράσταση αφορά στο σύνολο του Ηρακλειώτικου κοινού οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

Όσοι από εσάς δεν καταφέρατε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα αναμονής και να σας καλέσουμε εφόσον υπάρξουν διαθέσιμες κενές θέσεις.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ :

https://forms.gle/QYQhN1usyzP6hQar8

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Π. Πατριανάκος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Λαθουράκης


Υπεύθυνη διοργάνωσης
Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Η.

Αικατερίνη Εμμ. Ανδριανάκη

05/12/2022 10:51:35