Ενημέρωση ΠΙΣ 18/01/2018

αναρτήθηκε στις 18/01/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

  • Οδηγίες προς παρόχους νέων κατηγοριών συμβάσεων για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων:
    Α. Παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων
    Β. Παροχή διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς Γ. Παροχή ακουστικών βαρηκοίας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών
  • Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε χώρους εγκατάστασης μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών
  • Ενημέρωση αναφορικά με τροποποίηση της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/τΒ/8.5.12) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημέρωση ΠΙΣ 16/01/2018

αναρτήθηκε στις 16/01/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

  1. Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Επιστημονικό Συνέδριο, της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας με θέμα: «Φαρμακευτική Φροντίδα» και
  2. Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με αριθμ.πρωτ. 4/8.1.2018 (ΑΠ ΠΙΣ 62/10.1.2018)

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημέρωση ΠΙΣ: Σχετικά με τη διακοπή κωδικών συνταγογράφησης ιατρών που συνταξιοδοτούνται 16/01/2018

αναρτήθηκε στις 16/01/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ

Σχετικά με τη διακοπή κωδικών συνταγογράφησης ιατρών που συνταξιοδοτούνται

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ιατρική και Κινηματογράφος 16/01/2018

αναρτήθηκε στις 16/01/2018

Ερασιτεχνική ταινία μικρού μήκους των φοιτητών Ιατρικής Δημήτρη Φλώρου και Νίκου Σαριδάκη με θέμα "Ιατρική και Κινηματογράφος"

Πρόκειται για την εργασία τους στο μάθημα "Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου".
 
Διάρκεια 29 λεπτά.
 
 

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ σχετικά με το μητρώο Ιατρών 22/12/2017

αναρτήθηκε στις 22/12/2017

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ σχετικά με το μητρώο Ιατρών

 

Σχετικό αρχείο PDF

Δείτε το ιστορικό
19/01/2018 01:13:07